Skip to main content

Avainsana: ADHD

Raudanpuute ja ADHD -minkälainen yhteys näillä on?

RAUDANPUUTE JA ADHD

AVAINSANAT: ADHD, raudanpuute, raudanpuute ilman anemiaa, anemia, käytöshäiriöt, tarkkaavaisuus, rauta

LÄÄKÄRI, ÄITI, PUOLISO JA BLOGGAAJA ILONA RITOLA

Jos olet miettinyt voiko lapsesi kärsiä raudanpuutteesta tai sen aiheuttamista oireista, kannattaa lukea eteenpäin!

Tässä postauksessa tuon esille uusimpia tutkimuksia siitä, kuinka raudanpuute saattaa altistaa aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöille ja miten raudanpuute saattaa pahentaa jo ADHD diagnoosin saaneiden oireita. Kerron myös, miten oma 7-vuotias lapseni kuvaili olotilaansa, kun hänen raudanpuutettansa aloitettiin korjaamaan.

”Väistämättäkin sitä mietti, että mitä jos kyse ei olekaan ADHD:sta? Mistä sen tietää, jos oireet vain ovat samanlaiset, mutta kyseessä onkin jotakin muuta?

Raudan merkitys elimistössä

Raudan merkitys hemoglobiinin osana on selvä, mutta harmittavan usein raudan itsenäinen merkitys elimistön muissa reaktioissa jää huomioimatta. Rauta on kuitenkin elintärkeä hivenaine myös aivoille, sillä sitä tarvitaan myös aivovälittäjäaine, dopamiinin, rakentumisessa.

Rauta on välttämätön hivenaine ja sen muista hemoglobiinipitoisuudesta riippumattomista oireista kuten väsymyksestä, sydämentykytyksistä ja hiusten lähdöstä olen kertonut tarkemmin kirjoituksessani ”Voiko raudanpuute aiheuttaa oireita ilman anemiaakin ja tulisiko sitä hoitaa?”

Minkälainen merkitys tällä on sinulle tai lapsellesi? Varsinkin jos lapsella on käyttäytymisen ongelmia tai keskittymiskyvyn puutetta?

Tutkitaanko raudanpuutetta ADHD epäilyssä?

Vuosia sitten koulu- ja neuvolalääkärinä aneemisia (eli joilla hemoglobiini on alle laboratorion viitealueen) lapsia hoitaessani havaitsin, että vanhemmat raportoivat lasten käyttäytyvän paremmin ja olevan ”kiltimpiä”, kun rautalisä oli aloitettu anemian hoitoon.

Vaikka seurannassa todettiin anemian korjaantuneen, vanhemmat halusivat jatkaa rautalisän antamista sen helpottaessa arkea.

Tuolloin ei mittailtu ferritiinejä tai muita tarkempia rautavarastoja kuvaavia laboratoriokokeita.

Nuorena lääkärinä en oikein osannut ottaa asiaan kantaa, ennen kuin olin ottanut asiasta selvää itsekin.


Lue TÄSTÄ mitä oireita raudanpuute voi aiheuttaa ilman anemiaakin!

Medipudas_Laboratorioputket
Väsynyt äiti tietokoneella Medipudas

Työssäni havaitsin, että laboratoriotestausta ja erotusdiagnostiikkaa ei juurikaan tehty lapsille  käyttäytymishäiriöiden taustalla olevien syiden selvittämiseksi, vaan keskityttiin pääasiassa diagnostiikkaan ja sopivien terapiamuotojen ja koulun sekä kodin tukitoimien hakemiseen (työskentelin silloin alueella, jossa ADHD diagnostiikkaa on tehty koululääkäreiden toimesta jo vuosikausia). Toisaalta lääkäreiden laajat koulutuksetkin olivat ADHD lääkkeitä kauppavien yritysten sponsoroimia.

Väistämättäkin sitä mietti, että mitä jos kyse ei olekaan ADHD:sta? Mistä sen tietää, jos oireet vain ovat samanlaiset, mutta kyseessä onkin jotakin muuta?

Varsinkin kun pieniltä lapsilta on välillä hyvinkin vaikea selvittää eri oireita ja niiden esiintymistä.

Miten yleinen ADHD on?

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (ADHD) on yksi yleisimpiä kouluikäisten sairaustiloja ja siitä kärsii jo 3,6-7,2% 6-18 vuotiaista lapsista. Oireyhtymälle ovat tunnusomaisia impulsiivisuuden, ylivilkkauden, keskittymiskyvyn ja motorisen levottomuuden piirteet. Oireiden tulee olla alkaneet ennen 4 vuoden ikää ja diagnoosi asetetaan yleensä alakoulun ensimmäisillä luokilla koulun alkaessa.

AHDHpalikat

Mitä muuta se voisi olla kuin ADHD:ta?

ADHD Käypä hoito suosituksessa muistutetaan, että ADHD:n kaltaisten oireiden taustalla voi olla eri sairaustiloja tai ne voivat pahentaa ADHD lapsen oireilua. Toisaalta kun näitä käy listattuja sairaustiloja käy läpi, kaikki ovat psykiatrisia sairaustiloja, kuten esimerkiksi traumaperäinen stressireaktio, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai kiintymyssuhdehäiriö. Toki EKG ja verenpaine sekä syke mitataan kontrollien yhteydessä, mutta tämä enemmänkin lääkityksen haittavaikutusten havaitsemiseksi. Somaattiset sairaudet on arveltu mitättömiksi tekijöiksi ADHD:n erotusdiagnostiikassa.

Mitä tutkimuksia lapselle tehdään?

Lähtökohta lapseen kohdistuville tutkimuksille on kuitenkin se, että jos lapsella havaitaan koulussa tai kotona haittaa levottomuudestaan tai keskittymättömyydestään, aletaan tutkimuksia viedä eteenpäin ADHD kriteereitä ajatellen. Sairaanhoitopiirien ADHD hoitoketjussa ei mainita erotusdiagnostisesti yhtäkään laboratoriotutkimusta (Vaasan sairaanhoitopiirin ohjeissa mainitaan ”laboratoriokokeita tarpeen mukaan”).

Eli jos lapsellasi aletaan epäillä ADHD:ta levottomuuden ja keskittymiskyvyn taustalla, saattaa hän saada lääkityksen ADHD:n hoitoon ennemmin, kuin että hänen vitamiini- ja hivenainepitoisuudet selvitettäisiin ja korjattaisiin. Väkisinkin nousee epäilys siitä, että suurten lääkefirmojen koneistot pyörittävät terveydenhoitoamme, ohjaten nopeaan lääkkeenaloitukseen.

Miksi ADHD:n asianmukainen hoito on hyvin tärkeää?

Ei pidä ymmärtää väärin kirjoitustani, ADHD:n asianmukainen hoitaminen, tarvittaessa myös lääkehoidolla, on äärimmäisen tärkeää, koska sillä on kauaskantoisia seurauksia niin nuoren koulumenestykseen, työllisyyteen ja rikollisuuteen!

Kyseenalaistan kuitenkin vallitsevaa poikkeuksellisen huonoa tilannetta siinä, että lapsen oireilun taustalla ei systemaattisesti etsitä fyysisiä syitä.

ADHD:n Käypä Hoito -suosituksessa ei mainita yhtäkään verikoetta, joka tulisi lapsesta ottaa erotusdiagnostisessa merkityksessä.

Käytännöt myös vaihtelevat paljon sen mukaan, kuka diagnoosia tekee. Lasten ADHD diagnooseja tehdään niin lastenpsykiatrien, lastenneurologien kuin asiaan perehtyneiden koululääkäreiden toimesta.

Tässä diagnostisessa polussa jää useimmiten lapsen perusvointiin liittyvät verikokeet ottamatta, kokeet, jotka saattaisivat kertoa lapsen huonosta somaattisesta voinnista, joka näkyy käytöksen ja tarkkaavaisuuden ongelmina. Toisaalta jo diagnosoiduilla lapsilla ravintoainepuutokset lisäävät ADHD oireilua, kuten monissa tutkimuksissa on osoitettu.

”ADHD:n Käypä Hoito -suosituksessa (v.2018) ei mainita yhtäkään verikoetta, joka tulisi lapsesta ottaa erotusdiagnostisessa merkityksessä.”


ADHD Käypä hoito -suositukseen TÄSTÄ!

palapeli

Mikä yhteys tutkimuksissa on havaittu raudanpuutteella ja ADHD:lla?

Esimerkiksi Qatarissa 2014 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että ADHD lapsilla on verrokkilapsia enemmän D-vitamiinin, raudan- ja magnesiumin puutosta, kuin myös matalammat kalsiumtasot.

Tutkimukseen osallistui 630 lasta, joilla oli jo ADHD diagnoosi, joita verrattiin 630:n verrokkilapseen, joilla ei ollut diagnoosia.

Tulokset olivat tilastollisesti merkittäviä. ADHD lapsilla oli siis merkittävästi enemmän D-vitamiinin puutosta ja matalammat seerumin rautavarastoja kuvaavat ferritiinitasot, kuin verrokkilapsilla (1).

Samaan tuloksen tulivat tutkijat jo 10 vuotta aiemmin ranskalaisessa tutkimuksessa, jossa todettiin että 84%:lla ADHD lapsista ferriitiintasot olivaat alle 30, kun verrokkiryhmä lapsilla vain 18%:lla oli yhtä matalat rautavarastoja kuvaavat ferritiinitasot (2).

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että matalilla ferritiinitasoilla oli yhteys hankalampiin ADHD oireisiin.

Tässä tutkimuksessa havaittiin myös se, että hemoglobiinitasoilla ei ollut merkitystä oireisiin, vaan nimenomaan seerumin ferritiinitasoilla.

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaankin, että rautavarastojen vähyys selittää jopa 30% ADHD oireiden vaikeusasteesta.


Lue tästä mitä hemoglobiini ja ferritiini kertovat raudanpuutteesta

Tiesitkö, että raudanpuute voi koskettaa sinuakin?

Raudanpuute on teollisten maisten yleisin hivenainepuutos. Joten tulos ei ole mitenkään erityisen yllättävä. Yllättävää on se, että näitä tai muitakaan verikokeita ei oteta lapsilta, kun heillä epäillään tai lähdetään hoitamaan ADHD:ta. Toisaalta ei niitä oteta muiltakaan. Perheneuvolat täyttyvät neuvottomien vanhempien kyselyistä, että mitä teen lapsen kanssa, joka on ”täysin mahdoton, ei tottele ja voi huonosti”.

Monet vanhemmat saattavat aavistella, että jotakin on pielessä, mutta lapsen oireiden tulkinta on monesti ammattilaisellekin hyvin vaikeaa. Silloin ei ole mikään poikkeus, että tutkimukset rajoittuvat perusverenkuvan ottamiseen ja toteamukseen, että ”laboratoriotulokset ovat ihan normaalit, eikä niissä ole oireita selittävää”.

”Lapsi ei myöskään ole valittanut enää vatsakivuista, iltaisista jalkasäryistä eikä todellakaan ole niin räjähdysherkkä, kuin aiemmin. Itse asiassa meillä ei ole ollut yhtään kiukkukohtausta sen jälkeen, kun raudanpuutetta lähdettiin korjaamaan”

Oma lapseni

Oma lapseni kertoi pari viikkoa sen jälkeen, kun hänelle oli aloitettu rautalisä raudanpuutteen korjaamiseen, että hän ei enää kiukuttele niin kuin ennen. Tyttö on 7-vuotias ja hän ollut koko ikänsä varsin aneemisen näköinen ja oloinen (nyt kun ajattelee taaksepäin), vaikka hemoglobiini on aina ollut viitealueella. Hän itse kertoo, kuinka hän ei suutu enää niin herkästi ja hänen on hyvä olla.

Lapseni kertoi esimerkin siitä, kuinka iskä oli käskenyt hänen tyhjentää astianpesukoneen ja hän oli tyhjentänyt jo alahyllyn. Sitten iskä oli pyytänyt tyhjentämään ylähyllynkin samalla (joka on yleensä siskon tehtävä), ja lapsi kertoi omin sanoin, että ”Normaalisti olisin suuttunut ja mennyt omaan huoneeseeni, mutta nyt minä sitten vain tyhjensin sen ylähyllynkin. Ei siinä kauaa kestänyt”.

Lapsi ei myöskään ole valittanut enää vatsakivuista, iltaisista jalkasäryistä eikä todellakaan ole niin räjähdysherkkä, kuin aiemmin. Itse asiassa meillä ei ole ollut yhtään kiukkukohtausta sen jälkeen, kun raudanpuutetta lähdettiin korjaamaan.

Olen hyvin yllättynyt käyttäytymiseen liittyvistä oireista, mutta sitten taas toisaalta en. Muistin kuinka ADHD:lla ja raudanpuutteella on tuo selkeä yhteys jo tutkimuksissakin osoitettu, mikseipä myös heidän käytös muuttuisi, joilla ei ole diagnoosia, mutta joilla on selittämättömiä käytösongelmia ja kiukunpurkauksia. Minusta on vain ihanaa, kun olen saanut oman iloisen tyttäreni takaisin, olkoonkin se plasebovaikutusta tai ei (epäilen vahvasti että ei, sillä ei lapseni ymmärrä miksi hän syö rautalisää).

vitamiinismoothiet
Ruubikinkuutio

Mitä tehtäviä raudalla on elimistössä?

Rauta on olennainen osa aivojen dopaminergistä hermovälitysjärjestelmää ja raudanpuutoksen ilman anemiaakin on todettu aiheuttavan monia neuropsykologisia oireita, kuten levottomuutta, ärtyneisyyttä, unohtelua, huolimattomuutta ja keskittymiskyvyn puutetta. ADHD lääkkeet, kuten metyylifenidaatti ja  deksamfetamiini, vaikuttavat juuri tähän dopaminergiseen järjestelmään, joka alun alkaen toimii huonosti esimerkiksi raudanpuutteessa.

Miten raudanpuutetta mitataan?

Tästä syystä useissa uusissa tutkimuksissa onkin lähdetty mittaamaan seerumin rautavarastoja kuvaavan ferritiinin yhteyttä ADHD oireiden ilmenemiseen. Vapaa rauta on elimistölle ja etenkin aivoille toksinen, joten rauta on elimistössä sitoutuneena joko sen kuljetus tai varastoproteiineihin. Raudanpuutteessa näiden varastoproteiinien pitoisuus on laskenut. Matalien ferritiinitasojen on tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä keskushermoston kehityksen häiriöihin, aiheuttaen jälkeenjääneisyyttä ja käytöshäiriöitä. Ei mikään pikkujuttu lasten kehittyville aivoille.

Mitä muita tutkimuksia on aiheesta?

– Alla muutama tuorein katsaus aiheeseen!

”Iron deficiency was associated with ADHD.”

A study on association of iron deficiency with attention deficit hyperactivity disorder in a tertiary care center .Intia 2018

”Our meta-analysis shows that serum ferritin levels are lower in patients with ADHD than in healthy controls, which suggests that serum ferritin is correlated with ADHD”

Iron Status in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. Wang 2017

”Our results suggest that ADHD is associated with lower serum ferritin levels and ID”

Peripheral iron levels in children with attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis.Kirjallisuuskatsaus, Tseng/Taiwan 2018

Miksi ravintoaineiden tutkiminen on tärkeää ADHD lapsilla tai sitä epäiltäessä?

ADHD:n taustasyyt ovat moninaiset ja jossain määrin vielä tutkimattomia. ADHD lääkehoito puolestaan ei ole ongelmatonta lääkityksen monine sivuvaikutuksineen. Mielenkiinto kohdistuukin siihen, voiko jollain muilla keinoilla helpottaa ADHD lapsen oireilua, tai voiko oireita pahentavana tekijänä olla joidenkin vitamiinien ja hivenaineiden puutosta, joiden korjaamisella voidaan huomattavastikin parantaa lapsen vointia.

Etenkin lievissä ADHD tapauksissa, joissa lääkehoitoa vasta harkitaan tai se ei ole vielä välttämätön, ruokavaliohoitoon ja hivenainepuutoksiin huomion kiinnittäminen saattaa helpottaa oireilua yhdessä muiden tukitoimien kanssa.

Minkään ravintoaineen ei ole osoitettu yksistään olevan syy oireilulle.

Mikä yhteys raudanpuutteella on levottomiin jalkoihin?

Raudanpuutteen on todettu olevan selvässä yhteydessä levottomiin jalkoihin, myös lapsilla, joilla oireilu saattaa kuvautua ”kasvukipuihin” etenkin iltaisin, levottomana pakkona liikutella jalkoja. ADHD lapset kärsivätkin monesti myös levottomista jaloista, joka saattaa korjaantua raudanpuutteen hoitamisella.

Mitä jos epäilen raudanpuutetta itselläni tai lapsellani?

Mikäli epäilet, että itselläsi tai lapsellasi on matalat rautatasot, keskustele lääkärisi kanssa verikokeiden ottamisesta, raudanpuutteen syyn selvittämisestä sekä riittävästä hoidosta. Älä koskaan aloita rautalisää ilman riittäviä ja asianmukaisia verikokeita ja raudanpuutteen asiantuntijan arviota. Liika raudansaantikin voi aiheuttaa ongelmia ja lapsilla rautalisän annosteluohjeesta vastaa aina lääkäri. Raudanpuutteen taustalta onkin aina selvitettävä riittävän kattavasti syitä, mitkä sitä ovat aiheuttamassa. Rautalisä ei korvaa muita käytössä olevia lääkityksiä ja monipuolista ruokavaliota.

Mikään ei kuitenkaan estä syömästä rautapitoisia ruokia, jotka auttavat rautatasapainon säilyttämisessä, kun rauta-arvot on saatu korjattua. Niistä tulen kertomaan myöhemmin lisää!

– Lääkäri Ilona Ritola, lääketieteellinen johtaja, Medipudas Oy

Jaan vinkkejä raudanpuutteeseen ja muihin yleislääkärin ajankohtaisiin asioihin Instagram tililläni @laakari_ilonaritola.

Tule mukaan keskusteluun ”Lääkärin blogi” -keskusteluryhmään facebookissa.


Lisää raudanpuutteesta raudanpuute.fi sivustolla


Kurkkaa tästä mistä laboratoriokokeet saa ilman lähetettä


Klikkaa tästä jos haluat tietää voiko rautaa syödä omatoimisesti!

Tykkää, seuraa, jaa!


Facebook


Twitter


Google-plus


Instagram


Whatsapp


KLIKKAA MUKAAN KESKUSTELUUN!


  1. Bener A et al: Higher Prevalence of Iron Deficiency as Strong Predictor of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children. Ann Med Health Sci Res. 2014 Sep-Oct; 4(Suppl 3): S291–S297 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4212392/
  2. Konofal E, Lecendreux M, Arnulf I, Mouren MC. Iron deficiency in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158:1113–5. 12. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/485884
  3. A study on association of iron deficiency with attention deficit hyperactivity disorder in a tertiary care center Kamirul IslamSoutrik SethSuman SahaAtanu RoyRajib Das, and Asok Kumar Datta
  4. Irondeficiency in Indian children with attention deficit hyperactivity disorder Indian Pediatr. 2010 Nov;47(11):955-8. Epub 2010 Mar 15.
  5. Hariri M, Azadbakht: Magnesium, iron and zinc supplementation for the treatment of attention deficit yperactivity disorder: a systematic review on the recent literature. Int J Prev Med 2015 Sept
  6. Sever Y, Ashkenazi A, Tyano S, Weizman A. Iron treatment in children with attention deficit hyperactivity disorder. A preliminary report. 1997;35:178–80.
  7. Juneja M, Jain R, Singh V, Mallika V. Iron deficiency in Indian children with attention deficit hyperactivity disorder. Indian Pediatr. 2010;47:955–8.
  8. Calarge C, Farmer C, DiSilvestro R, Arnold LE. Serum ferritin and amphetamine response in youth with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2010;20:495–502.
  9. Menegassi M, Mello ED, Guimarães LR, Matte BC, Driemeier F, Pedroso GL, et al. Food intake and serum levels of iron in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Rev Bras Psiquiatr. 2010;32:132–8.

.